Kınık Organize Sanayi Bölgesi 1995 yılında İzmir İl Özel İdaresi tarafından kurulmuştur.1996 yılında elektrik ve kanalizasyon çalışmaları yapılmış ve arsa tahsisleri ile yatırıma açılmıştır. 2002 yılında OSB kanunu ile birlikte Kınık Organize Sanayi Bölgesi; %70 Ege Bölgesi Sanayi Odasının, % 15 İzmir İl Özel İdaresinin ve Kınık Belediyesinin %15 katılımıyla müteşebbis heyetini oluşturmuştur.


YÖNETİM YAPISI

KURUCU ORTAKLAR KATILIM ORANLARI TEMSİL ÜYE SAYISI
İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı %15 3
Kınık Belediyesi %15 3
Ege Bölgesi Sanayi Odası %70 9
Toplam %100 15
Kınık OSB Güncel Müteşebbiş Heyet DağılımıKınık OSB Arazi Kullanım Oranları

Kınık OSB bölgesinde ulusal ve uluslararası bir çok firma yer almaktadır. Bu şirketlerimizin bazıları yatırıma başlamış bazıları ise üretime başlamıştır. Tüm yatırımların faaliyete geçmesi ile birlikte 4 bin lişiye kadar istihdam sağlanacaktır.

Kınık Organize Sanayi Bölgesi olarak ; Kınık’ta çarpık sanayileşmeyi önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, sanayi türlerinin belli bir plan çerçevesinde yerleştirerek ve geliştirerekyerelde ve ulusal çapta kalkınma hedefleriyle; Kınık OSB Müteşebbis Heyeti, Yönetim kurulu ve Bölge Müdürlüğü, katılımcılarına daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Organize sanayi bölgemiz konumu itibariyle; İstanbul – İzmir Otoyoluna ve Çandarlı’daki Kuzey Ege Limanına yakınlığı ile hala büyük firmaların ilgisi çekmeye devam etmektedir.

FAALİYET BİLGİLERİ PARSEL/ADET ALAN (m2) ORAN %
Toplam Tesisler 41 504.644 100
Üretim Halindeki Tesisler 7 66.123 13,10
İnşaat Halindeki Tesisler 3 47.004,81 9,31
Proje Halindeki Tesisler 31 391.516,81 77,58
Alansal olarak tesisler hakkında bilgi