Vizyon

KINIK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

    Kınık Organize Sanayisi Bölgesi olarak; Kınık'ta çarpık sanayileşmeyi önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilerek ve geliştirilerek yerelde ve ulusaş çapta kalkınma hedefleriyle ; Kınık OSB Müteşebbis heyeti, YÖnetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü, katılımcılarına daha iyi hizmet verebilme en öncelikli hedeflerimizdendir.